Berbel Giménez, Gaspar, Escola Universitària Mediterrani (Universitat de Girona)

ISSN 2014-8801 (digital) ISSN 0211-819X (paper).
Licencia Creative Commons
Educar está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.